Currently Browsing: שירותים

ניטור ושירות לקוחות 2.0

לקוחותיך נמצאים ברשת. זו עובדה. לקוחותיך מדברים עליך ברשת. זו גם עובדה. לקוח לא מרוצה יכול לייצר הרבה רעש בתוך זמן קצר. אך איך תוכל לדעת איפה מדברים עליך ומה...